• Telefon : 5356 0228

MEIST

Lasteaed Õnnepärl asub Tartus, Annelinnas tiigi ääres, aadressil Anne 53a. Mugav asukoht võimaldab meil jälgida muutusi looduses otse Annelinna südames kõrgete majade keskel. Lasteaias on üks sõimerühm ning kaks liitrühma. Oleme kokkuhoidev perekond, hoolime üksteisest ja arvestame teistega. Kokku on lasteaias kohti 56 lapsele vanuses 1,5 – 7 aastat.

Meie pere on piisavalt suur, et laps saaks õppida sotsialiseerumist, samas aga piisavalt väike, et ta võiks tunda end hästi ning turvaliselt. Igpäevane õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Õpime läbi mängu ning läheneme igale lapsele individuaalselt arvestades tema eripära, vajaduste ning mõtetega.

Meie põhiväärtusteks on hoolivus, usaldus, pädevus ja sõbralikkus.

LASTEAEDA VASTUVÕTMISE KORD

Lasteaeda võetakse lapsi alates 1,5 aastast.

Lasteaia koha taotlemiseks tuleb e-keskkonnas ARNO esitada avaldus.

https://www.tartu.ee/arno/ctrl/ee/Lasteaiad/show/?liik=3&la_vabad=

Eelnevalt on võimalik tulla kokkuleppelisel ajal lasteaeda vaatama ning tingimustega tutvuma.

LASTEAIA KOHATASU
Kohatasu arvestamine on ära määratud Tartu Linnavalitsuse määruses nr 115.
Lasteaia kohatasu on 70.50€.
Tartu linnas on munitsipaal- ja eralasteaia tasu suurus ühesugune.

TOITLUSTAMINE
Toidupäeva maksumus on 2.60€. Kui vanem soovib kas hommikusöögist või ootest loobuda, tuleb selleks esitada vastav avaldus lasteaia juhatajale ning see toidukord arvestatakse maha.

Lasteaeda toitlustab OÜ Molineero. Toitlustaja arvestab ka nende lastega, kel on teatud toiduainete suhtes allergia ning valmistab neile eraldi toidu.