• Telefon : 5356 0228

Õnnepärli Triinud on 2. – 3. aastased sõimerühma lapsed. Meie peres on 15 last.
Triinude rühm on kujundatud kasvu- ja õppekeskonnaks, kus arvestame iga lapse eakohaste ja arendavate mänguvõimaluste ja eduelamustega.
Meie lapsed saavad esmased sotsiaalsed oskused ning tööharjumused just siin. Õppimine toimub mängu kaudu läbi üldõpetuslike põhimõtete. Eeskujuks on ka M.Montessori metoodika alused.

Turvalist elu ja laste arengut jälgivad õpetajad Sirje ja Regina ning õpetaja abi Julia.