• Telefon : 5356 0228

Õnnepärli Tirtsud on liitrühm, kus toimetavad koos 3. – 6. aastased lapsed.
Meie rühma õppetegevus on mitmekesine ning lõimitud õpe. Me arendame sotsiaalseid oskusi, keskendumisvõimet, sisukat mängimist, iseseisvust, püsivust, probleemide lahendamise oskust ning julgust kaasa teha ja rääkida. Me sisendame teadmist, et laps saab kõigega hakkama. Me innustame, suuname ja abistame vajadusel ning oleme toeks igal hetkel.

Meie tugevused on:

  1. Vanemad lapsed harjutavad nooremate eest hoolitsemist.
  2. Õpetajad on väga kogenud ja suudavad edukalt läbi viia huvitavaid ning õpetlikke tegevusi.
  3. Nooremad lapsed saavad palju tähelepanu nii õpetajatelt kui ka vanematelt lastelt.
  4. Vanemad lapsed õpivad mängima endast noorematega.
  5. Lapsed arenevad teiste eeskujul.
  6. Mängukaaslaste valik on võrdne.

 

mas_634.JPG