• Telefon : 5356 0228

Õnnepärli Põrnikad on rõõmsad, aktiivsed ja mänguhimulised 1,5 – 2,5 aastased sõimerühma lapsed. Meie rühmas käivad lastehoiu kõige pisemad põnnid. Õpime ja areneme üheskoos läbi mängu. Toimetame kogu rühmaga koos ja vajadusel iga lapsega individuaalselt.

Meie rühma eesmärgid on:

  1. Laps on rühmas õnnelik ning saavutab turvaliselt mängides igapäevased sotsiaalsed oskused vastavalt iga lapse individuaalsusele ja arengupotensiaalile.
  2. Laps püüab tegutseda teistega kõrvuti. Leiab endale meelepärase tegevuse ning keskendub sellele lühiajaliselt.

Meie põhimõtted on:

  1. Laps teeb ise kõike, millega ta saab juba hakkama saab.
  2. Toetame lapse loovust ja loomingulisust.
  3. Rühmas valitseb heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.
  4. Õpetame lapsele taaskasutuse põhimõtteid.