• Telefon : 5356 0228

Juhataja Raili Pärsim
Õppejuht Merli Tähnas

Põrnikate rühma õpetaja Julia Uibu
Põrnikate rühma õpetaja Regina Tammik
Põrnikate rühma õpetaja abi Helina Maddi

Tirtsude rühma õpetaja Herta Hiiend
Tirtsude rühma õpetaja Merli Tähnas
Tirtsude rühma õpetaja Mari Raig
Tirtsude rühma õpetaja abi Maria Elisa Tähnas

Liikumisõpetaja Liis Simpson
Muusikaõpetaja Marina Kasemaa