• Telefon : 5356 0228

Juhataja Raili Pärsim
Õppejuht Merli Tähnas

Põrnikate rühma õpetaja Julia Uibu
Põrnikate rühma assistent Katrin Piirak
Põrnikate rühma õpetaja abi Helina Maddi

Tirtsude rühma õpetaja Liisi Loim
Tirtsude rühma õpetaja Merli Tähnas
Tirtsude rühma assistent Raili Pärsim
Tirtsude rühma õpetaja abi Maria Elisa Tähnas

Liikumisõpetaja Liis Simpson
Muusikaõpetaja Marina Kasemaa