• Telefon : 5356 0228

Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7:00-18:00. Lasteaed on suletud riigipühadel ja puhkepäevadel, kolm tundi lühendatud tööpäev on 23.dets., 31.dets., 23.veebr. ja 22.juunil.

 1. Lapse esmakordselt lasteaeda toomisel vajab laps aega harjumiseks kollektiiviga. Lapse individuaalsust arvestades kestab harjutamisperiood soovitatavalt 2 nädalat. Harjutamise perioodil on lapsele sobilik viibida rühmas pool päeva.
 2. Hommikul annab lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik lapse üle õpetajale. Palun teavitage õpetajat, kui lapsele tuleb õhtul järgi keegi teine peale lapsevanema (kirjalik avaldus, sõnum, e-kiri, telefonikõne). Võõrastele isikutele ja ebakaines olekus vanematele last üle ei anta.
 3. Lapse puuduma jäämisest teavitada oma rühma õpetajat hiljemalt kella 13:00-ks samal päeval rühma telefonile. Lapsevanem annab esimesel võimalusel teada, millal laps pärast puudumist lasteaeda tuleb, eriti esmaspäeval lasteaeda tuleku kohta.
 4. Lasteaeda tuuakse ainult terve laps (ka köha ja nohu on haigused), lasteaias ei jätkata ravi ega rohtude andmist. Lapse haigestumisest lasteaias teavitab rühma õpetaja koheselt lapsevanemat.
 5. Laps tuuakse lasteaeda puhtalt ja vastavalt ilmastikule riietatuna. Lapsel on olemas sobilikud õueriided ja vajadusel kuivad vahetusriided-jalanõud.
 6. Lapsevanem tuleb lapsele järgi piisava ajavaruga (15.min. enne sulgemist), et õpetaja saaks rühma sulgeda.
 7. Lapsevanem tasub lasteaia toiduraha ja osalustasu iga kuu 15.kuupäevaks vastavalt raamatupidaja poolt esitatud arvele. Lapsevanem võib taotleda toetust sotsiaalabiosakonnast lasteaia kohatasu ja toitlustuse saamiseks.
 8. Kui lapsevanem otsustab loobuda lapse mõnest söögikorrast, teeb ta sellekohase avalduse juhatajale eelneva kuu 25.kuupäevaks. Lasteaeda toitlustab OÜ Molineero.
 9. Laps võib kodunt kaasa võtta mänguasju vastavalt rühmas kehtestatud reeglitele. Rühmaõpetaja ei vastuta kaasavõetud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.
 10. Talveperioodil ei lähe sõimelapsed õue, kui temperatuur on külmem kui -12 kraadi (tuulekülm) ja aiarühma lastel külmem kui -14 kraadi (tuulekülm).
 11. Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest teatame lapsevanematele rühma stendil.
 12. Teavitage õpetajaid koheselt oma muutunud kontaktandmetest.
 13. Lasteaia kohast loobuvate laste vanemad teatavad lasteaia juhatajale vähemalt 30 päeva ette lapse kohakasutuslepingu lõpetamise kohta.

Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks lapse kohanemise ja turvatunde tagamisele lasteaias.