• Telefon : 5356 0228

Aasta 2018 – 2019 õppeaasta teema:

Me kõik oleme nii sarnased, kuid samas erinevad!

Aasta eesmärk:

Märgata ja hinnata enda ümber olevaid kaaslasi.

Eesmärgipärased tegevused:

  1. Laps teab, mida tähendab olla hooliv
  2. Laps püüab välja näidata sallivust
  3. Laps püüab abi pakkuda hädasolijale

Lasteaed toetab lapse üldoskuste kujunemist ja arengut seitsmes õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas. Need on:

  • mina ja keskkond,
  • keel ja kõne,
  • eesti keel kui teine keel,
  • matemaatika,
  • kunst,
  • muusika.

Üldoskuste alla kuuluvad enesekohased, sotsiaalsed, mängu- ja õpioskused.

 

Meie lasteaias toimuvad liikumistunnid esmaspäeval ja kolmapäeval,

muusikatunnid teisipäeval ja neljapäeval,