• Telefon : 5356 0228

2017 – 2018 õppeaasta teema:

Hoiame Eestimaad!

Aasta eesmärk:

Keskendume väärtuskasvatuse ja tunnetusoskuste arendamisele ning kinnistamisele.

Eesmärgipärased tegevused:

 1. Hoolime teineteisest ning märkame üksteises head.
 2. Kiidame ja tunnustame neid, kellega kohtume.
 3. Hoiame oma kodu ning selle ümbrust.
 4. Õpime tundma ja hoidma Eestimaad.

Lasteaed toetab lapse üldoskuste kujunemist ja arengut seitsmes õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas. Need on:

 • mina ja keskkond,
 • keel ja kõne,
 • eesti keel kui teine keel,
 • matemaatika,
 • kunst,
 • muusika,
 • liikumine.

Üldoskuste alla kuuluvad enesekohased, sotsiaalsed, mängu- ja õpioskused.

 

Meie lasteaias toimuvad liikumistunnid esmaspäeval ja kolmapäeval,

muusikatunnid teisipäeval ja neljapäeval,

logopeed juhendab lapsi igal esmaspäeval,

kunstiring toimub igal teisipäeval.